سامانه بانوکارت به منظور ایجاد انگیزه، رضایت مندی و نشاط بیشتر مشتریان عزیز خود در استفاده از این کارت، و برای بهره برداری بهینه از این سامانه، بانو کارت را در 2 سطح یا رنگ از گل رز در اختیار متقاضیان قرار می دهد که هر یک دارای میزان امتیاز نقدی و خدمات ویژه ای متناسب با سطح خود می باشند.
این سطوح گل رز به ترتیب عبارت هستند از:
سفید و قرمز
سطح اول بانو کارت، تنها با ارائه درخواست شما، در اسرع وقت صادر می گردد و شما فرصت خواهید داشت با کسب امتیازهایی که از طریق استفاده از کارت خود به دست می آورید، سطح کارت خود را به ترتیب به سرخ ارتقاء دهید و به همین ترتیب از امتیاز نقدی و امتیازات بیشتری بهره مند شوید.
برای آشنایی با هر یک از سطوح بانوکارت و هم چنین اطلاع از میزان درصد امتیاز نقدی، امتیازات و شرایط حفظ یا ارتقای آن ها، روی تصویرکارت مورد نظر کلیک کنید.
برای ثبت نام و صدور کارت فرم زیر را پر کنید.

ثبت نام

  • Date Format: YYYY dot MM dot DD
  • شماره موبایل را به طور کامل با 0 وارد نمایید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید