بانو کارت را بیشتر بشناسید

ازآن جا که حدود نیمی از جامعه ایران را زنان تشکیل می‌دهند توجه به این امر، نقش مهم و تأثیرگذاری در گسترش وتوسعه اقتصاد کشور دارند که از دوجنبه اهمیت دارد، از سویی زنان به عنوان نیمی از جامعه، افراد مهارت دیده ودارای تحصیلات عالیه ای هستند که سهمی در زمینه گسترش کسب و کارو کارآفرینی دارند واز سویی دیگر به عنوان نقش مهمی که درخانواده دارند بر نیمه دیگر جامعه هم تأثیرگذار هستند.
یکی از نشانه‌های توسعه هر جامعه‌ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه‌اندازی و مدیریت می‌شود. زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی، می‌توانند نقش بالقوه‌ای را در فرآیند توسعه بخش‌های اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. توجه به استعداد ونقش زنان در توسعهٔ کشورها ضرورت دارد.
تحقیقات نشان داده است که هرچه اشتغال زنان در اقتصاد بیشتر باشد، جهان ثروتمندتر و مرفه‌ترخواهد شد.
مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده نه تنها باعث شناخت ظرفیت‌ و توانایی‌های آنان می‌شود بلکه در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و تحقق این شعار نیز نقش کلیدی می‌توانند داشته باشند.

اهتمام به امور بانوان یکی از کارویژه های اصلی، نهادهای اجتماعی ، دولتی و خصوص است، در این خصوص و برای اولین بار سامانه بانو کارت با مشارکت بخش خصوصی در ایران راه اندازه شده است.
بانو کارت برای زنانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند یک سامانه بازاریابی و اقتصادی محسوب شده که ظرفیت خوبی را نیز برای بهبود و ارتقا وضعیت زنان کارآفرین دارد. در کنار این خدمات،‌ توانمندسازی بانوان شهری در زندگی اجتماعی، یکی دیگر از کارکردهای بانو کارت است.

هدف اصلی از اجرای طرح بانو کارت به این شرح می باشد:

  • اشتغال زایی
  • توسعه و رونق اقتصادی
  • بازاریابی برمبنای تخفیف
  • اطلاع رسانی و معرفی برترین های صاحبان مشاغل و خدمات در محدوده جغرافیایی شهرها و استان ها
  • کمک به اقتصاد خانواده
  • دعوت از بهترین مراکز و مجموعه های شناخته شده در کل کشور جهت عضویت در طرح بانو کارت
  • طرح تکریم از بانوان

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید