همکاران و شرکای تجاری بانوکارت

  •  فروشگاهها و مراکز فرهنگی، گردشگری، خدماتی و … به منظور اختصاص تخفیف یا ارائه خدمات ویژه به دارندگان بانو کارت
  • سازمان ها و شرکت هایی که تمایل دارند از بانو کارت به عنوان کارت خرید (بن کارت) پرسنل خود استفاده کنند.
  • صدور بانوکارت برای پرسنل شما به سادگی و با ثبت اطلاعات هویتی پرسنل در یک فایل و ارائه به امور مشتریان ما قابل انجام است.
  •  شرکت های معتبر (برندها) به منظور صدور بانو کارت اختصاصی ( با لوگوی خود شرکت) برای اعضا یا مشتریان خود
  • شما مدیران شرکت های معتبر و برندها همچنین می توانید بانوکارت اختصاصی با لوگوی شرکت خود را برای مشتریان و اعضایتان سفارش دهید و به شبکه بزرگ دارندگان بانو کارت را بپیوندید.

سوالی در رابطه با خدمات دارید؟

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید