توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه کشور

امروزه یکی از مباحث مطرح در حوزه توسعه، میزان مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماع است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیری مستقیم بر پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارند و راهبردهای یک جامعه خواهان توسعه باید بر پایه مشارکت فعال زنان استوار گردد.
توانمندسازی زنان را میتوان تلاشی برای ارتقاء سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان دانست. و در این میان توانمندسازی اقتصادی زنان به معنای بهبود و یا ایجاد و فراهم کردن شرایطی است که منجر به پررنگتر شدن نقش زنان در حوزه اقتصاد و بخصوص تولید می شود. که این امر نه تنها منجر به استفاده بیشتر از ظرفیت های بالقوه اقتصاد میشود و در نتیجه رشد اقتصادی را به همراه دارد بلکه یکی از بهترین راهها برای بهبود وضعیت معیشت در جامعه است.
توانمند سازی زنان فرایندی است که طی آن زنان از نیازهای و خواسته های درونی خود آگاه میشوند و جرئت دستیابی به هدف را در خود تقویت میکنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار میشوند.
این کار شامل اقدام برای بالا بردن وضعیت زنان از طریق آموزش، افزایش آگاهی، سواد و حرفه آموزی و همچنین توانایی مدیریت ریسک و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه آنها می‌باشد.
توانمند سازی اقتصادی باعث افزایش اختیارات زنان، دسترسی به برنامه‌های رسمی دولت، تحرک در بیرون از خانه، استقلال اقتصادی و قدرت خرید می‌شود.
از اساسی ترین اهداف فرهنگی و مسئولیت اجتماعی بانو کارت حمایت از آموزش و حرفه آموزی و کارآفرینی بانوان عزیز در تمام سطوح اجتماعی و بویژه دختران و بانوان خود سرپرست است تا به خودکفایی رسیده و بتوانند در بهبود وضعیت رفاهی خانواده خود و شکوفایی اقتصادی جامعه موثر باشند.
دراین خصوص با همکاری حامیان و شرکای فرهنگی و آموزشی این مرکز ، با افتخار و اعتقاد و ایمان به توانایی بانوان، بهترین دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با اعطای مدارک معتبرداخلی و بین المللی را برنامه ریزی کرده ایم و در خدمت بانوان عزیزهستیم.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید